• ilustrační obrázek
    ilustrační obrázek

Základové desky pro rodinné domy

 Každá stavba potřebuje kvalitní základy, které nesmíme v žádném případě podceňovat. Nejčastější a nejžádanější formou základů moderních domů jsou bezpochyby základové desky. Již při zakládání se však můžeme setkat s prvními problémy, které jsou nejčastěji nedostatečný geologický průzkum, nekompetentnost stavební firmy, nedodržováním stavebních detailů a izolací a v neposlední řadě pak rozměrové a rovinné defekty základové desky.Nejčastějším omylem zpravidla bývá doměnka, že základy nejsou náročné na přesnost. Obecně jsou tolerance v rozměru desky pro dřevostavby 1cm a v rovině do 0,5 cm. Pro zděné domy jsou tolerance vyšší. Prostupům deskou, je potřeba věnovat náležitou pozornost aby se Vám nestalo, že při převzetí desky firmou provádějící dřevostavbu, budou rozdíly v požadavcích nepřípustné a bude nutné velmi mnoho nepříjemných a obtížných oprav.

 


Protiradonová izolace je další neodmyslitelnou součástí základů. Již při nákupu pozemku je vhodné se seznámit se základním radonovým průzkumem, který se později musí ze zákona přikládat ke stavebnímu řízení. Funkci protiradonové izolace plní nejčastěji hydroizolace ve formě modifikovaných asfaltů(nejčastěji SBS), AL fólií, nopových fólií či fólií PVC, PE a PEHD.Stavební dozor na stavbě dohlíží nejen na kvalitu položení hydroizolací a protiradonových izolací ale na veškeré stavební detaily. Bez dozoru se stavba prostě neobejde a právě se stavebním dozorem řešíte veškeré nepředpokládané události a případné potíže v provedení stavby.Velmi doporučujeme vyhýbat se levným stavebním firmám, přestože je mnohdy velmi lákavé ušetřit hned na samém počátku stavby. Vhodné je naopak orientovat se na společnosti, které se specializují na zemní práce a základové desky.

 


Abyste však nemuseli provádět náročné hledání vhodné stavební firmy, rádi Vám poradíme a případně zajistíme spolehlivou a hlavně kvalitní stavební společnost se specializací se výhradně na základové desky a zemní práce.